Hopp til innhold

Om

gammelfane

Stavanger Kommunes Korps ble stiftet 12 februar 1891

Domorganist Olaf Paulus laget da en "ordning af et kommunekorps for Stavanger by på basis af det i repræsentantskabet bevilgede beløb kr. 1.000 og brændevinsbolagets før tilbudte kr. 400, tilsammen kr. 1.400 pr.aar"
Korpset forpliktet seg den gang til å spille ved alle kirkelige høytidsdager, hver 17. mai "ved børnetoget og de voxnes tog, og hver anden søndag og onsdag om aftenen i sommermåndene, når veiret tillader det".
Dessuten fikk korpset det eksklusive verv å spille "til fester for ansattede af kommunen" mot en godtgjørelse av 1 krone timen pr. mann, og 2 kroner for instruktøren.

1277585548_resized

Stavanger kommunes korps 1907-08:

Fra venstre: Svend Hetland murmester, Søren Søiland, hermetikkarbeider, Frantz Dørr musiker, Karl Søiland maler, Ole Hovland bademester, Karl Karlsen maler, Anton Samuelsen skomaker. Dirigenten fanejunker Johan Mortensen, Eriksen, Heinrich Dørr typograf, Kasper Karlsen mekaniker, Johan Owe tilskjærer, Alfred Ingebretsen maskinmester, Olaf Gundersen ekspeditør, Nils Fadnes hermetikkarbeider.

 

25 januar 1980 ble korpset gjenstiftet4

Da under navnet Stavanger Kommunes husorkester - brassband gruppen. Også den gang med 12 interesserte, alle ansatt i Stavanger kommune. Etter hvert økte medlemstallet til 15 medlemmer, samt dirigenten og formann var Dagfinn Løhre. Kommunalutvalget bevilget kr. 20.000 som midlertidig etableringsstøtte, og iløpet av det første året økte medlemstallet til 20. Korpset var fremdeles et typisk husorkester, med spilleoppdrag for de ansatte i kommunen og ved sykehjem.
I løpet av 1982 økte medlemstallet til 30 musikere. Korpset hadde nå fått en god, stabil besetning og det første styret for korpset ble valgt med Ernst Meihack og dirigent Dagfinn Løhre i spissen.
17 mai 1983 deltok korpset for første gang i folketoget. Verdt å merke seg er at korpsets opprinnelige fane fra 1891 enda er i bruk.